Natuurlijk

Zao werkt uitsluitend met natuurlijke formules. Zonder enige petrochemische derivaten en zonder synthetische conserveermiddelen zijn de producten van Zao uitermate geschikt voor je huid. De grondstoffen worden verkregen door eenvoudige en niet-vervuilende transformatie van plant of mineraal, zoals bv. plantenextracten, plantaardige oliën en boters, minerale pigmenten...

Dankzij hun inzet kregen zij reeds in 2014 het Slow Cosmetic keurmerk.

Ook de kwaliteit van de grondstoffen is erg belangrijk. Zo kiest Zao ervoor om bv. met gemicroniseerd zilverpoeder te werken dat een huidvriendelijk conserveermiddel is en bovendien antiseptische eigenschappen vertoont. Alhoewel de grondstof redelijk duur is, verwerkt Zao het in bijna al haar producten.

Biologisch

Al de producten werden als biologisch gecertificieerd door Ecocert (volgens de Ecocert Greenlife en Cosmos standaarden) en dragen het keurmerk Cosmebio (m.u.v. de nagellak).

Vanaf het begin heeft Zao gefocussed op grondstoffen van biologische oorsprong. De ingrediënten die worden gebruikt zijn vrij van chemische meststoffen en pesticides, daarenboven wordt er op gelet dat de grond- en waterverontreiniging tot een minimum wordt beperkt.

Ook voor uw huid is deze focus op het biologische belangrijk. Zo zijn de ingrediënten verkregen van planten uit biologische landbouw veel krachtiger en geconcentreerder dan die uit de conventionele landbouw.

Respect voor dieren

Geen enkel van de ingrediënten noch van de producten van Zoa werden getest op dieren. Zij zijn dan ook drager van het  internatinale cruelty free keurmerk, 'leaping rabbit'.

Ook streeft Zao ernaar om geen producten van dierlijke oorsprong te gebruiken. Enkel de concealers en lip balms bevatten biologische bijenwas. Het bedrijf streeft er wel naar om tegen het einde van het jaar ook deze producten volledig vegan te maken. Met uitzondering van de concealers en lip balms dragen alle producten dan ook het vegan keurmerk.

Ecologisch

Als hoofdverpakking maakt het merk gebruik van bamboo. De plant groeit zonder gebruik van meststoffen en pesticides en heeft slechts 4 tot 5 jaar nodig om te hergroeien daar waar een boom ongeveer 30 jaar nodig heeft. De bamboo die Zao gebruikt wordt geteeld in inheemse wouden in beschermde gebieden.

Om de bamboo make-up te verpakken gebruikt Zao katoenen zakjes. Vanaf het einde van 2018 zouden zelfs de katoenen zakjes worden vervangen door zakjes van bamboovezel. Dit materiaal is immers nog milieuvriendelijker dan katoen.

Labels

Volgende producten zitten in ons assortiment:

© 2018 - 2020 MonJuju | sitemap | rss
Voor een correcte werking maakt deze website gebruik van cookies. Meer informatie Accepteren
De website www.MonJuju.be wordt u aangeboden door MonJuju die verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Europese Verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (General Data Protection Regulation of GDPR). Louter MonJuju bepaalt welke persoonsgegevens worden verzameld, voor welke doeleinden en met welke middelen ze worden verwerkt. Als verwerkingsverantwoordelijke is MonJuju vrij om gegevensverwerkers (i.e. een natuurlijke persoon of rechtspersoon die persoonsgegevens verwerkt op vraag van of in naam van MonJuju) in te schakelen. MonJuju kan o.a. beroep doen op entiteiten voor marketingdoeleinden, hostingdoeleinden, administratieve doeleinden en communicatiedoeleinden. Alle verwerkers zijn ertoe verplicht de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te verzekeren. Gegevens die u invult tijdens het plaatsen van een order of het versturen van een bericht worden opgeslagen op de servers van onze verwerker Mijnwebwinkel. Mijnwebwinkel zorgt voor een beveiligingsniveau dat past bij de te verwerken gegevens en neemt adequate maatregelen om gegevens te beschermen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Zo wordt bijvoorbeeld standaard gebruik gemaakt van een beveiligde SSL-verbinding. MonJuju verzamelt persoonsgegevens wanneer gebruik wordt gemaakt van de website en wanneer de Klant gebruik maakt van onze dienstverlening. Bijkomende persoonsgegevens kunnen op een later moment worden verzameld en verwerkt. De persoonsgegevens die worden verzameld zijn gecorreleerd met uw gebruik van de website en van onze dienstverlening. MonJuju maakt voorts gebruik van cookies om de bezoeker van de website te herkennen en deze een geïndividualiseerde ervaring aan te bieden, om de technische keuzes te onthouden en om gebeurlijke fouten op de website te kunnen verbeteren (cfr. onze cookieverklaring). MonJuju behoudt zich het recht voor om bewerkingen niet uit te voeren indien gegevens onjuist of onvolledig zijn. MonJuju zal uw persoonsgegevens louter binnen de wettelijke grenzen verzamelen, gebruiken en verwerken en kan zich beroepen op (de uitvoering van) de overeenkomst met de Klant, de uitoefening van precontractuele stappen genomen op aanvraag van een prospect of Klant, het voldoen aan wettelijke of regulerende bepalingen met betrekking tot het beheer van de contractuele relatie, een legitiem belang voor het versturen van informatie en nieuwsbrieven, of de uitdrukkelijke toestemming voor het versturen van promotionele aanbiedingen. MonJuju verwerkt de hierna genoemde categorieën van persoonsgegevens: persoonlijke identificatiegegevens, contactgegevens, financiële identificatiegegevens en elektronische identificatiegegevens, en verwerkt louter persoonsgegevens die nodig zijn om de volgende doelstellingen te bereiken: klanten- en geschillenbeheer (klantenbeheer, aanleveringen, onderzoek kredietwaardigheid, ondersteuning, facturering, administratie bestellingen, nieuwsbrieven en klachtenbeheer), beheer chatfunctie website, protectie fraude, verbetering website, statistieken (als u de website bezoekt, verklaart u zich akkoord met de gegevensinzameling voor statistische doelen), gepersonaliseerde marketing en reclame louter na uitdrukkelijke toestemming. Toestemming kan uiteraard steeds worden ingetrokken. Persoonsgegevens worden louter verzameld en verwerkt voor intern gebruik en dit op een relevante, evenredige en redelijke wijze, en worden slechts bewaard om de aangegeven doelen te bereiken. Indien de gegevens niet meer nodig zijn om voormelde doelen te bereiken of wanneer u op geldige wijze het recht tot verwijdering van uw persoonsgegevens uitoefent, worden de gegevens verwijdert. MonJuju heeft alle mogelijke juridische en technische voorzorgen genomen om ongeoorloofde toegang en gebruik van de gegevens te vermijden. U heeft een recht op inzage, waardoor MonJuju u zal informeren omtrent welke persoonsgegevens worden bijgehouden en verwerkt indien u hier geldig om verzoekt. Dit kan in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare format. Indien gegevens onvolledig of onjuist zouden zijn, kan MonJuju dit verbeteren. U kan uw gegevens laten verwijderen indien uw persoonsgegevens niet meer nodig zijn voor de doelen, indien u uw verwerkingstoestemming persoonsgegevens intrekt en er geen wettelijke grondslag is die het verwerken ervan toch toestaat of verplicht, indien u een geldig bezwaar hebt ingediend tegen de verwerking van uw gegevens, indien uw gegevens op onrechtmatige wijze verwerkt worden, indien er een wettelijke verplichting toe bestaat. Onder bepaalde voorwaarden kan u ook verzoeken dat de verwerking van uw persoonsgegevens zou worden beperkt. U kunt zich verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketing doelen, profileringsdoelen of doelen die voortvloeien uit de legitieme belangen van MonJuju. Uw persoonsgegevens zullen dan niet langer worden verwerkt behalve wanneer er dwingende wettelijke gronden bestaan om anders te besluiten. In geval u een recht wenst uit te voeren kunt u zich middels een schriftelijk verzoek hiertoe, samen met een identiteitsbewijs bewijs per brief richten tot MonJuju, Steegstraat 10 te 2490 Balen (België) of via e-mail aan info@MonJuju.be. Binnen uiterlijk één maand krijgt u van MonJuju een antwoord. Het staat u tevens vrij een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit (https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/).