Zijn alle producten vegan?

Alle producten op deze webshop zijn vegan. Ofwel dragen de producten een certificaat van een erkende vegan instelling (zoals bv. The Vegan Society), ofwel werd er contact opgenomen met de leverancier om er zeker van te zijn dat er geen dierlijke ingrediënten (of afgeleiden van dierlijke ingrediënten) werden verwerkt in de producten en dat er niet op dieren werd getest.

Wat is vegan?

Vegan is een levenswijze waarbij men geen dierlijk leed wil veroorzaken of eraan bijdragen. Zo zal een vegan geen dierlijke producten, of afgeleiden van dierlijke producten, eten, dragen of gebruiken.

Wat is natuurlijke make-up?

Wij vullen het concept natuurlijke make-up in als cosmetica die geen parabenen, minerale oliën, paraffine, siliconen, sulfaten, SLS, kunstmatige kleur- en geurstoffen, synthetische parfum, hormoonverstorende stoffen en chemicaliën bevatten. De natuurlijke cosmetica combineert al het goede dat de natuur ons biedt. Natuurlijke cosmetica hoort immers uit de natuur te komen en niet uit een laboratorium. Natuurlijke cosmetica is transparant. Alle ingrediënten zijn dan ook op de shop te vinden. Er zijn geen stiekeme ingrediënten.

Waarom is natuurlijke make-up beter?

Chemische producten zorgen voor een chemische belasting op je lichaam. In plaats van energie te kunnen steken in mooi zijn, is je lichaam dan bezig om al deze chemische producten te verwerken. Soms leiden die chemische producten zelfs tot allergieën, irritaties en finaal zelfs kanker. Natuurlijke ingrediënten worden door ons lichaam herkend en werken beter. Ze helpen je lichaam en zijn vele malen zachter voor de huid dan chemische producten. Biologische producten gaan nog een stapje verder. Door de ingrediënten op een natuurlijke wijze te telen, zonder pesticiden en dergelijke, zijn ze geconcentreerder en krachtiger.

Kan ik zomaar overstappen van reguliere cosmetica naar natuurlijke cosmetica?

Bij een overstap kan het zijn dat je lichaam moet wennen. Dit wennen gebeurd niet bij iedereen, maar het kan wel voorkomen. De reguliere producten zijn immers vaak belastend voor de huid, en je huid heeft nu even tijd nodig om te bekomen. In sommige gevallen kan het zelfs lijken of je huid verslechtert, of je haar vetter wordt, paniekeer dan niet, want dit is een goed teken. De natuur doet dan immers zijn werk: de gifstoffen zijn langzaam je lichaam aan het verlaten. Dit kan tot een maand duren. Als je nu nog even doorbijt dan zijn de gifstoffen volledig verdwenen en zal je zien dat je huid gaat stralen en je haar zal glimmen van gezondheid. Het zal zelfs minder vaak gewassen moeten worden. Als je vragen hebt hierover, kan je altijd contact opnemen met ons en we helpen je graag verder.

Wat zijn sulfaten, SLS en SLES?

Dit zijn stoffen die in combinatie met water vet oplossen en die je daarom vaak terugvindt in reguliere shampoos, cleansers, douchegels enz. Klinkt oké toch? Eigenlijk zijn sulfaten niet oké! Je vindt ze onder meer ook terug in schoonmaakmiddelen. Er zijn agressieve en minder agressieve sulfaten. De meest voorkomende in de reguliere cosmetica zijn SLS (Sodium Lauryl Sulfate) en SLES (Sodium Laureth Sulfate). De sulfaten maken geen onderscheid tussen vuil en het natuurlijke huidvet, ze verwijderen gewoon beide! In shampoo geeft dat het volgende probleem: zonder vet wordt je huid te droog en begint het geïrriteerd te geraken. Je lichaam wil dit oplossen door meer vet te produceren tegen de droge huid, met als resultaat dat je haar nog sneller vet wordt. Je gaat dan vaker je haar wassen om het vet haar tegen te gaan, waardoor je hoofdhuid nog droger wordt en je nog meer vet gaat produceren,... Je merkt het, je geraakt zo vast in een vicieuze cirkel. Natuurlijke shampoo bevat geen sulfaten. Ze verwijderen enkel het vuil. Zo geraak je niet in een vicieuze cirkel en zal je merken dat je je haar minder vaak zal moeten wassen. Het kan wel zijn dat je even door een overgangsperiode moet, zoals hierboven beschreven.

Mijn natuurlijk product schuimt minder. Is dit normaal?

Hoe hoger het aantal sulfaten in een product, hoe meer schuim... en zoals hierboven beschreven betekenen meer sulfaten een drogere huid. Een natuurlijk product schuimt wel niet zo hard, maar schuim staat niet gelijk aan schoon, het zal je huid, of je haar, even goed (of zelfs beter) reinigen dan een schuimend regulier product. De natuur voorziet immers gezonde alternatieven, zo worden er bijvoorbeeld goede reinigers gemaakt van kokosolie, die niet alleen reinigen, maar ook voeden.

Kan ik mijn aankopen in alle veiligheid uitvoeren?

Het bestelproces is volledig beveiligd. Uw persoonlijke– en bankgegevens worden streng beschermd door een beveiligde SSL-server. Je kan dus in alle veiligheid op onze website je aankopen uitvoeren.

© 2018 - 2020 MonJuju | sitemap | rss
Voor een correcte werking maakt deze website gebruik van cookies. Meer informatie Accepteren
De website www.MonJuju.be wordt u aangeboden door MonJuju die verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Europese Verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (General Data Protection Regulation of GDPR). Louter MonJuju bepaalt welke persoonsgegevens worden verzameld, voor welke doeleinden en met welke middelen ze worden verwerkt. Als verwerkingsverantwoordelijke is MonJuju vrij om gegevensverwerkers (i.e. een natuurlijke persoon of rechtspersoon die persoonsgegevens verwerkt op vraag van of in naam van MonJuju) in te schakelen. MonJuju kan o.a. beroep doen op entiteiten voor marketingdoeleinden, hostingdoeleinden, administratieve doeleinden en communicatiedoeleinden. Alle verwerkers zijn ertoe verplicht de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te verzekeren. Gegevens die u invult tijdens het plaatsen van een order of het versturen van een bericht worden opgeslagen op de servers van onze verwerker Mijnwebwinkel. Mijnwebwinkel zorgt voor een beveiligingsniveau dat past bij de te verwerken gegevens en neemt adequate maatregelen om gegevens te beschermen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Zo wordt bijvoorbeeld standaard gebruik gemaakt van een beveiligde SSL-verbinding. MonJuju verzamelt persoonsgegevens wanneer gebruik wordt gemaakt van de website en wanneer de Klant gebruik maakt van onze dienstverlening. Bijkomende persoonsgegevens kunnen op een later moment worden verzameld en verwerkt. De persoonsgegevens die worden verzameld zijn gecorreleerd met uw gebruik van de website en van onze dienstverlening. MonJuju maakt voorts gebruik van cookies om de bezoeker van de website te herkennen en deze een geïndividualiseerde ervaring aan te bieden, om de technische keuzes te onthouden en om gebeurlijke fouten op de website te kunnen verbeteren (cfr. onze cookieverklaring). MonJuju behoudt zich het recht voor om bewerkingen niet uit te voeren indien gegevens onjuist of onvolledig zijn. MonJuju zal uw persoonsgegevens louter binnen de wettelijke grenzen verzamelen, gebruiken en verwerken en kan zich beroepen op (de uitvoering van) de overeenkomst met de Klant, de uitoefening van precontractuele stappen genomen op aanvraag van een prospect of Klant, het voldoen aan wettelijke of regulerende bepalingen met betrekking tot het beheer van de contractuele relatie, een legitiem belang voor het versturen van informatie en nieuwsbrieven, of de uitdrukkelijke toestemming voor het versturen van promotionele aanbiedingen. MonJuju verwerkt de hierna genoemde categorieën van persoonsgegevens: persoonlijke identificatiegegevens, contactgegevens, financiële identificatiegegevens en elektronische identificatiegegevens, en verwerkt louter persoonsgegevens die nodig zijn om de volgende doelstellingen te bereiken: klanten- en geschillenbeheer (klantenbeheer, aanleveringen, onderzoek kredietwaardigheid, ondersteuning, facturering, administratie bestellingen, nieuwsbrieven en klachtenbeheer), beheer chatfunctie website, protectie fraude, verbetering website, statistieken (als u de website bezoekt, verklaart u zich akkoord met de gegevensinzameling voor statistische doelen), gepersonaliseerde marketing en reclame louter na uitdrukkelijke toestemming. Toestemming kan uiteraard steeds worden ingetrokken. Persoonsgegevens worden louter verzameld en verwerkt voor intern gebruik en dit op een relevante, evenredige en redelijke wijze, en worden slechts bewaard om de aangegeven doelen te bereiken. Indien de gegevens niet meer nodig zijn om voormelde doelen te bereiken of wanneer u op geldige wijze het recht tot verwijdering van uw persoonsgegevens uitoefent, worden de gegevens verwijdert. MonJuju heeft alle mogelijke juridische en technische voorzorgen genomen om ongeoorloofde toegang en gebruik van de gegevens te vermijden. U heeft een recht op inzage, waardoor MonJuju u zal informeren omtrent welke persoonsgegevens worden bijgehouden en verwerkt indien u hier geldig om verzoekt. Dit kan in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare format. Indien gegevens onvolledig of onjuist zouden zijn, kan MonJuju dit verbeteren. U kan uw gegevens laten verwijderen indien uw persoonsgegevens niet meer nodig zijn voor de doelen, indien u uw verwerkingstoestemming persoonsgegevens intrekt en er geen wettelijke grondslag is die het verwerken ervan toch toestaat of verplicht, indien u een geldig bezwaar hebt ingediend tegen de verwerking van uw gegevens, indien uw gegevens op onrechtmatige wijze verwerkt worden, indien er een wettelijke verplichting toe bestaat. Onder bepaalde voorwaarden kan u ook verzoeken dat de verwerking van uw persoonsgegevens zou worden beperkt. U kunt zich verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketing doelen, profileringsdoelen of doelen die voortvloeien uit de legitieme belangen van MonJuju. Uw persoonsgegevens zullen dan niet langer worden verwerkt behalve wanneer er dwingende wettelijke gronden bestaan om anders te besluiten. In geval u een recht wenst uit te voeren kunt u zich middels een schriftelijk verzoek hiertoe, samen met een identiteitsbewijs bewijs per brief richten tot MonJuju, Steegstraat 10 te 2490 Balen (België) of via e-mail aan info@MonJuju.be. Binnen uiterlijk één maand krijgt u van MonJuju een antwoord. Het staat u tevens vrij een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit (https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/).