Boho green make-up wil kwalitateitsvolle, natuurlijke, biologische make-up voor iedereen bereikbaar maken. De make-up wordt gemaakt met respect voor de natuur. Het merk houdt rekening met de impact op de planeet en de gevolgen voor de toekomstige generaties. Een van de grote inspiraties voor het merk is de flower power periode: vrijheid en één worden met de natuur rondom je heen. Het merk biedt een groot assortiment aan vegan make-up aan die wij dan ook met trots aanbieden in ons assortiment.

Natuurlijk

De producten van het merk zijn gecertificeerd, biologisch en natuurlijk, zonder af te zien van kwaliteit, pigmentatie, kleur of houdbaarheid. Alle kleuren van het assortiment zijn verkregen uit natuurlijke pigmenten. Er worden geen synthetische kleurstoffen gebruikt, parabenen, siliconen, minerale oliën enz. Het merk draagt het Cosmetique bio label, dat wordt toegekend aan een product en garandeert de toewijding van de producent om ecologische en biologische producten te fabriceren die voldoen aan de technische en ethische criteria die vervat zijn in het charter. Bovendien wordt het aangeraden door de Slow Cosmetic Association, dat pleit voor een gezondere schoonheid, uw garantie dus voor schone formules en gehouden beloften.

Geëngageerd

  • Oververpakking wordt aangepakt: De producten hebben geen blister of andere overbodige verpakkingen. Ook wordt er voor de verpakking voor een ecodesign gekozen en wordt er gewerkt met materialen die op een verantwoorde manier zijn geproduceerd. 100% van het hout dat wordt gebruikt, komt uit duurzaam beheerde bossen.
  • Lid van 1% For The Planet: 1% For The Planet is een wereldwijde filantropische beweging waarin bedrijven, consumenten en non-profitorganisaties samenkomen. De bedrijven beloven om 1% van de omzet te schenken aan een non-profitorganisatie die zich inzet voor ecologische of maatschappelijk welzijn.
  • Ondersteunt de stichting Nature Pour Homme: Een stichting die werkt aan een wereld die eerlijk is, de natuur ondersteunt en het welzijn van de mens respecteert. Het primaire doel is om gedragsveranderingen te versnellen en tegelijkertijd oplossingen voor een meer ecologsiche maatschappij te promoten.

Diervriendelijk

Het merk draagt het strenge "One Voice" logo. Er wordt dus niet getest op dieren, of geëxporteerd naar China waar dierproeven verplicht zijn. Op een paar producten na (die we niet aanbieden) is het assortiment ook vegan en bevat het dus geen dierlijke bestanddelen of bijproducten.

 

Volgende producten zitten in ons assortiment:

Sorteer op
© 2018 - 2020 MonJuju | sitemap | rss
Voor een correcte werking maakt deze website gebruik van cookies. Meer informatie Accepteren
De website www.MonJuju.be wordt u aangeboden door MonJuju die verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Europese Verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (General Data Protection Regulation of GDPR). Louter MonJuju bepaalt welke persoonsgegevens worden verzameld, voor welke doeleinden en met welke middelen ze worden verwerkt. Als verwerkingsverantwoordelijke is MonJuju vrij om gegevensverwerkers (i.e. een natuurlijke persoon of rechtspersoon die persoonsgegevens verwerkt op vraag van of in naam van MonJuju) in te schakelen. MonJuju kan o.a. beroep doen op entiteiten voor marketingdoeleinden, hostingdoeleinden, administratieve doeleinden en communicatiedoeleinden. Alle verwerkers zijn ertoe verplicht de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te verzekeren. Gegevens die u invult tijdens het plaatsen van een order of het versturen van een bericht worden opgeslagen op de servers van onze verwerker Mijnwebwinkel. Mijnwebwinkel zorgt voor een beveiligingsniveau dat past bij de te verwerken gegevens en neemt adequate maatregelen om gegevens te beschermen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Zo wordt bijvoorbeeld standaard gebruik gemaakt van een beveiligde SSL-verbinding. MonJuju verzamelt persoonsgegevens wanneer gebruik wordt gemaakt van de website en wanneer de Klant gebruik maakt van onze dienstverlening. Bijkomende persoonsgegevens kunnen op een later moment worden verzameld en verwerkt. De persoonsgegevens die worden verzameld zijn gecorreleerd met uw gebruik van de website en van onze dienstverlening. MonJuju maakt voorts gebruik van cookies om de bezoeker van de website te herkennen en deze een geïndividualiseerde ervaring aan te bieden, om de technische keuzes te onthouden en om gebeurlijke fouten op de website te kunnen verbeteren (cfr. onze cookieverklaring). MonJuju behoudt zich het recht voor om bewerkingen niet uit te voeren indien gegevens onjuist of onvolledig zijn. MonJuju zal uw persoonsgegevens louter binnen de wettelijke grenzen verzamelen, gebruiken en verwerken en kan zich beroepen op (de uitvoering van) de overeenkomst met de Klant, de uitoefening van precontractuele stappen genomen op aanvraag van een prospect of Klant, het voldoen aan wettelijke of regulerende bepalingen met betrekking tot het beheer van de contractuele relatie, een legitiem belang voor het versturen van informatie en nieuwsbrieven, of de uitdrukkelijke toestemming voor het versturen van promotionele aanbiedingen. MonJuju verwerkt de hierna genoemde categorieën van persoonsgegevens: persoonlijke identificatiegegevens, contactgegevens, financiële identificatiegegevens en elektronische identificatiegegevens, en verwerkt louter persoonsgegevens die nodig zijn om de volgende doelstellingen te bereiken: klanten- en geschillenbeheer (klantenbeheer, aanleveringen, onderzoek kredietwaardigheid, ondersteuning, facturering, administratie bestellingen, nieuwsbrieven en klachtenbeheer), beheer chatfunctie website, protectie fraude, verbetering website, statistieken (als u de website bezoekt, verklaart u zich akkoord met de gegevensinzameling voor statistische doelen), gepersonaliseerde marketing en reclame louter na uitdrukkelijke toestemming. Toestemming kan uiteraard steeds worden ingetrokken. Persoonsgegevens worden louter verzameld en verwerkt voor intern gebruik en dit op een relevante, evenredige en redelijke wijze, en worden slechts bewaard om de aangegeven doelen te bereiken. Indien de gegevens niet meer nodig zijn om voormelde doelen te bereiken of wanneer u op geldige wijze het recht tot verwijdering van uw persoonsgegevens uitoefent, worden de gegevens verwijdert. MonJuju heeft alle mogelijke juridische en technische voorzorgen genomen om ongeoorloofde toegang en gebruik van de gegevens te vermijden. U heeft een recht op inzage, waardoor MonJuju u zal informeren omtrent welke persoonsgegevens worden bijgehouden en verwerkt indien u hier geldig om verzoekt. Dit kan in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare format. Indien gegevens onvolledig of onjuist zouden zijn, kan MonJuju dit verbeteren. U kan uw gegevens laten verwijderen indien uw persoonsgegevens niet meer nodig zijn voor de doelen, indien u uw verwerkingstoestemming persoonsgegevens intrekt en er geen wettelijke grondslag is die het verwerken ervan toch toestaat of verplicht, indien u een geldig bezwaar hebt ingediend tegen de verwerking van uw gegevens, indien uw gegevens op onrechtmatige wijze verwerkt worden, indien er een wettelijke verplichting toe bestaat. Onder bepaalde voorwaarden kan u ook verzoeken dat de verwerking van uw persoonsgegevens zou worden beperkt. U kunt zich verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketing doelen, profileringsdoelen of doelen die voortvloeien uit de legitieme belangen van MonJuju. Uw persoonsgegevens zullen dan niet langer worden verwerkt behalve wanneer er dwingende wettelijke gronden bestaan om anders te besluiten. In geval u een recht wenst uit te voeren kunt u zich middels een schriftelijk verzoek hiertoe, samen met een identiteitsbewijs bewijs per brief richten tot MonJuju, Steegstraat 10 te 2490 Balen (België) of via e-mail aan info@MonJuju.be. Binnen uiterlijk één maand krijgt u van MonJuju een antwoord. Het staat u tevens vrij een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit (https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/).