Banner Oliv' bio cosmetics

Een merk dat zich focust op producten gemaakt van biologische olijfolie. Er wordt niet getest op dieren en op een enkel product met bijenwas na (dat niet in ons gamma is opgenomen) is Oliv' vegan. Het merk ontving zowel het ECOCERT als het COSMEBIO label.

 

OlijfolieOlijfolie oliv'

Geprezen als een godsgeschenk in Griekenland, onmisbaar in Italië, te vinden in elk Spaans gezin,... al jaren is olijfolie het geheim van de mediteraanse landen. Olijfolie bevat krachtige eigenschappen en kan gebruikt worden op elke huidtype, op elk deel van de huid, door elke leeftijd. Rijk aan anti-oxidanten beschermt de olie tegen de vrije radicalen waar we dagelijks mee in contact komen. Die vrije radicalen zijn één van de oorzaken die zorgen voor veroudering van de huid. Oliv' verwerkt deze olie dan ook in al haar producten. 

Macademia notenNatuurlijke ingrediënten

Naast olijfolie en olijfbladeren gebruikt Oliv' nog andere natuurlijke ingrediënten die de huid verzachten. Denk bijvoorbeeld aan sheaboter, macademia olie, jojoba olie, edelweiss,... Allen gekend voor hun beschermende en anti-verouderende eigenschappen. De combinatie met olijfolie versterkt en ondersteunt de werking van deze ingrediënten zodat er een krachtige mix ontstaat.

BekroondAward winning anti-aging elixer

The Anti-Ageing Beauty Bible, een bestseller die elk jaar wordt uitgebracht, bekroonde het Anti-Ageing Elixer van Oliv' als award winner van de Beauty Bible. De auteur, Sarah Stacey, oordeelde het volgende: "Smells gorgeous, and while skin was nicer from first use, after two weeks my eye area has definitely improved with fewer fine lines, not so puffy and congested-looking-youthful and firmer; face appeas brighter and fine lines are disappearing! "

ECOCERT en COSMEBIO

De producten van Oliv' dragen allen zowel het ECOCERT als het COSMEBIO label. ECOCERT garandeert een minimum aan biologische natuurlijke ingrediënten in de eindproducten en garandeert ook dat de producten vrij zijn van GMO's, parabenen, phenoxyethanol, nanopartikels, silicone, PEG, synthetische geuren en kleurstoffen en dat de verpakking afbreekbaar en recycleerbaar is. Het COSMEBIO label wordt toegekend aan een product en garandeert de toewijding van de producent om ecologische en biologische producten te fabriceren die voldoen aan de technische en ethische criteria die vervat zijn in het charter.

Ecocert en cosmebio

Volgende producten zitten in ons assortiment:

Sorteer op
per pagina
Sorteer op
per pagina
© 2018 - 2020 MonJuju | sitemap | rss
Voor een correcte werking maakt deze website gebruik van cookies. Meer informatie Accepteren
De website www.MonJuju.be wordt u aangeboden door MonJuju die verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Europese Verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (General Data Protection Regulation of GDPR). Louter MonJuju bepaalt welke persoonsgegevens worden verzameld, voor welke doeleinden en met welke middelen ze worden verwerkt. Als verwerkingsverantwoordelijke is MonJuju vrij om gegevensverwerkers (i.e. een natuurlijke persoon of rechtspersoon die persoonsgegevens verwerkt op vraag van of in naam van MonJuju) in te schakelen. MonJuju kan o.a. beroep doen op entiteiten voor marketingdoeleinden, hostingdoeleinden, administratieve doeleinden en communicatiedoeleinden. Alle verwerkers zijn ertoe verplicht de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te verzekeren. Gegevens die u invult tijdens het plaatsen van een order of het versturen van een bericht worden opgeslagen op de servers van onze verwerker Mijnwebwinkel. Mijnwebwinkel zorgt voor een beveiligingsniveau dat past bij de te verwerken gegevens en neemt adequate maatregelen om gegevens te beschermen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Zo wordt bijvoorbeeld standaard gebruik gemaakt van een beveiligde SSL-verbinding. MonJuju verzamelt persoonsgegevens wanneer gebruik wordt gemaakt van de website en wanneer de Klant gebruik maakt van onze dienstverlening. Bijkomende persoonsgegevens kunnen op een later moment worden verzameld en verwerkt. De persoonsgegevens die worden verzameld zijn gecorreleerd met uw gebruik van de website en van onze dienstverlening. MonJuju maakt voorts gebruik van cookies om de bezoeker van de website te herkennen en deze een geïndividualiseerde ervaring aan te bieden, om de technische keuzes te onthouden en om gebeurlijke fouten op de website te kunnen verbeteren (cfr. onze cookieverklaring). MonJuju behoudt zich het recht voor om bewerkingen niet uit te voeren indien gegevens onjuist of onvolledig zijn. MonJuju zal uw persoonsgegevens louter binnen de wettelijke grenzen verzamelen, gebruiken en verwerken en kan zich beroepen op (de uitvoering van) de overeenkomst met de Klant, de uitoefening van precontractuele stappen genomen op aanvraag van een prospect of Klant, het voldoen aan wettelijke of regulerende bepalingen met betrekking tot het beheer van de contractuele relatie, een legitiem belang voor het versturen van informatie en nieuwsbrieven, of de uitdrukkelijke toestemming voor het versturen van promotionele aanbiedingen. MonJuju verwerkt de hierna genoemde categorieën van persoonsgegevens: persoonlijke identificatiegegevens, contactgegevens, financiële identificatiegegevens en elektronische identificatiegegevens, en verwerkt louter persoonsgegevens die nodig zijn om de volgende doelstellingen te bereiken: klanten- en geschillenbeheer (klantenbeheer, aanleveringen, onderzoek kredietwaardigheid, ondersteuning, facturering, administratie bestellingen, nieuwsbrieven en klachtenbeheer), beheer chatfunctie website, protectie fraude, verbetering website, statistieken (als u de website bezoekt, verklaart u zich akkoord met de gegevensinzameling voor statistische doelen), gepersonaliseerde marketing en reclame louter na uitdrukkelijke toestemming. Toestemming kan uiteraard steeds worden ingetrokken. Persoonsgegevens worden louter verzameld en verwerkt voor intern gebruik en dit op een relevante, evenredige en redelijke wijze, en worden slechts bewaard om de aangegeven doelen te bereiken. Indien de gegevens niet meer nodig zijn om voormelde doelen te bereiken of wanneer u op geldige wijze het recht tot verwijdering van uw persoonsgegevens uitoefent, worden de gegevens verwijdert. MonJuju heeft alle mogelijke juridische en technische voorzorgen genomen om ongeoorloofde toegang en gebruik van de gegevens te vermijden. U heeft een recht op inzage, waardoor MonJuju u zal informeren omtrent welke persoonsgegevens worden bijgehouden en verwerkt indien u hier geldig om verzoekt. Dit kan in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare format. Indien gegevens onvolledig of onjuist zouden zijn, kan MonJuju dit verbeteren. U kan uw gegevens laten verwijderen indien uw persoonsgegevens niet meer nodig zijn voor de doelen, indien u uw verwerkingstoestemming persoonsgegevens intrekt en er geen wettelijke grondslag is die het verwerken ervan toch toestaat of verplicht, indien u een geldig bezwaar hebt ingediend tegen de verwerking van uw gegevens, indien uw gegevens op onrechtmatige wijze verwerkt worden, indien er een wettelijke verplichting toe bestaat. Onder bepaalde voorwaarden kan u ook verzoeken dat de verwerking van uw persoonsgegevens zou worden beperkt. U kunt zich verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketing doelen, profileringsdoelen of doelen die voortvloeien uit de legitieme belangen van MonJuju. Uw persoonsgegevens zullen dan niet langer worden verwerkt behalve wanneer er dwingende wettelijke gronden bestaan om anders te besluiten. In geval u een recht wenst uit te voeren kunt u zich middels een schriftelijk verzoek hiertoe, samen met een identiteitsbewijs bewijs per brief richten tot MonJuju, Steegstraat 10 te 2490 Balen (België) of via e-mail aan info@MonJuju.be. Binnen uiterlijk één maand krijgt u van MonJuju een antwoord. Het staat u tevens vrij een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit (https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/).