Levering

Verzendkosten:

  • Naar België: 5,95 en bij aankoop vanaf 49 € gratis.
  • Naar Nederland: 7,95 € en bij aankoop vanaf 69 € gratis.

Wij pogen verpakkingsmaterialen te recycleren en plastic te vermijden. De opvulling die wij gebruiken is van zetmeel gemaakt en de tape van gerecycleerd papier.

Uw pakje zal geleverd worden met PostNL of Bpost (of een andere courierdienst) op het adres dat u heeft opgegeven tijdens de bestelling. Het is mogelijk dat de bezorger u vraagt een document te ondertekenen als bewijs van goede ontvangst van het pakje.

In geval van uw afwezigheid laat de postbode een bericht in uw brievenbus achter. U heeft dan drie mogelijkheden om het pakje te ontvangen:

  • Binnen de 14 dagen kunt u het ophalen in het postkantoor (of postpunt) vermeld op de kennisgeving.
  • U kunt een derde vragen om uw pakje op te halen in het postkantoor (of postpunt) vermeld op de kennisgeving. Deze persoon dient zich dan aan te bieden met de ingevulde kennisgeving, ondertekend door de bestemmeling van het pakje.
  • U kunt aan Bpost vragen dat de postbode het opnieuw aanbiedt op hetzelfde adres.

De leveringstermijnen zijn in beginsel als volgt:

Besteld op

 

Voor 14u,

 

Na 14u,

  

levering op:

 

levering op:

     

Maandag

 

Dinsdag

 

Woensdag

Dinsdag

 

Woensdag

 

Donderdag

Woensdag

 

Donderdag

 

Vrijdag

Donderdag

 

Vrijdag

 

Maandag

Vrijdag

 

Maandag

 

Dinsdag

Zaterdag

 

Dinsdag

 

Dinsdag

Zondag

 

Dinsdag

 

Dinsdag

Voor leveringen naar Nederland dient met een levertijd van 1 of 2 extra werkdagen rekening te worden gehouden.

Wij kunnen niet instaan voor vertragingen bij de courierdienst. Een afwijking in de levertermijnen van 24 tot 48 uur is steeds mogelijk.

Er wordt geen verzendkost aangerekend vanaf een aankoop van 49 euro voor een levering binnen België (voor Nederland is dit 69 euro). Onder dit bedrag worden er bij de bestelling 5,95 euro verzendingskosten aangerekend voor een levering binnen België (voor Nederland is dit 7,95 euro).

Indien u, na de opgegeven leveringstermijn, geen nieuws heeft ontvangen over uw bestelling kunt u via het online contactformulier contact opnemen met onze klantendienst.

Retour

Als u niet tevreden bent met uw bestelling, mag u de producten binnen 14 dagen vanaf de dag van ontvangst terugsturen, zolang de producten ongebruikt, ongeopend en in de originele verpakking teruggestuurd worden, samen met alle toebehoren en gebruiksaanwijzingen.

Als de producten aan alle voorwaarden conform de algemene voorwaarden voldoen, krijgt u uw geld terug binnen 14 dagen, inclusief de originele verzendkosten. U moet dan enkel betalen voor het terugsturen.

© 2018 - 2020 MonJuju | sitemap | rss
Voor een correcte werking maakt deze website gebruik van cookies. Meer informatie Accepteren
De website www.MonJuju.be wordt u aangeboden door MonJuju die verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Europese Verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (General Data Protection Regulation of GDPR). Louter MonJuju bepaalt welke persoonsgegevens worden verzameld, voor welke doeleinden en met welke middelen ze worden verwerkt. Als verwerkingsverantwoordelijke is MonJuju vrij om gegevensverwerkers (i.e. een natuurlijke persoon of rechtspersoon die persoonsgegevens verwerkt op vraag van of in naam van MonJuju) in te schakelen. MonJuju kan o.a. beroep doen op entiteiten voor marketingdoeleinden, hostingdoeleinden, administratieve doeleinden en communicatiedoeleinden. Alle verwerkers zijn ertoe verplicht de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te verzekeren. Gegevens die u invult tijdens het plaatsen van een order of het versturen van een bericht worden opgeslagen op de servers van onze verwerker Mijnwebwinkel. Mijnwebwinkel zorgt voor een beveiligingsniveau dat past bij de te verwerken gegevens en neemt adequate maatregelen om gegevens te beschermen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Zo wordt bijvoorbeeld standaard gebruik gemaakt van een beveiligde SSL-verbinding. MonJuju verzamelt persoonsgegevens wanneer gebruik wordt gemaakt van de website en wanneer de Klant gebruik maakt van onze dienstverlening. Bijkomende persoonsgegevens kunnen op een later moment worden verzameld en verwerkt. De persoonsgegevens die worden verzameld zijn gecorreleerd met uw gebruik van de website en van onze dienstverlening. MonJuju maakt voorts gebruik van cookies om de bezoeker van de website te herkennen en deze een geïndividualiseerde ervaring aan te bieden, om de technische keuzes te onthouden en om gebeurlijke fouten op de website te kunnen verbeteren (cfr. onze cookieverklaring). MonJuju behoudt zich het recht voor om bewerkingen niet uit te voeren indien gegevens onjuist of onvolledig zijn. MonJuju zal uw persoonsgegevens louter binnen de wettelijke grenzen verzamelen, gebruiken en verwerken en kan zich beroepen op (de uitvoering van) de overeenkomst met de Klant, de uitoefening van precontractuele stappen genomen op aanvraag van een prospect of Klant, het voldoen aan wettelijke of regulerende bepalingen met betrekking tot het beheer van de contractuele relatie, een legitiem belang voor het versturen van informatie en nieuwsbrieven, of de uitdrukkelijke toestemming voor het versturen van promotionele aanbiedingen. MonJuju verwerkt de hierna genoemde categorieën van persoonsgegevens: persoonlijke identificatiegegevens, contactgegevens, financiële identificatiegegevens en elektronische identificatiegegevens, en verwerkt louter persoonsgegevens die nodig zijn om de volgende doelstellingen te bereiken: klanten- en geschillenbeheer (klantenbeheer, aanleveringen, onderzoek kredietwaardigheid, ondersteuning, facturering, administratie bestellingen, nieuwsbrieven en klachtenbeheer), beheer chatfunctie website, protectie fraude, verbetering website, statistieken (als u de website bezoekt, verklaart u zich akkoord met de gegevensinzameling voor statistische doelen), gepersonaliseerde marketing en reclame louter na uitdrukkelijke toestemming. Toestemming kan uiteraard steeds worden ingetrokken. Persoonsgegevens worden louter verzameld en verwerkt voor intern gebruik en dit op een relevante, evenredige en redelijke wijze, en worden slechts bewaard om de aangegeven doelen te bereiken. Indien de gegevens niet meer nodig zijn om voormelde doelen te bereiken of wanneer u op geldige wijze het recht tot verwijdering van uw persoonsgegevens uitoefent, worden de gegevens verwijdert. MonJuju heeft alle mogelijke juridische en technische voorzorgen genomen om ongeoorloofde toegang en gebruik van de gegevens te vermijden. U heeft een recht op inzage, waardoor MonJuju u zal informeren omtrent welke persoonsgegevens worden bijgehouden en verwerkt indien u hier geldig om verzoekt. Dit kan in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare format. Indien gegevens onvolledig of onjuist zouden zijn, kan MonJuju dit verbeteren. U kan uw gegevens laten verwijderen indien uw persoonsgegevens niet meer nodig zijn voor de doelen, indien u uw verwerkingstoestemming persoonsgegevens intrekt en er geen wettelijke grondslag is die het verwerken ervan toch toestaat of verplicht, indien u een geldig bezwaar hebt ingediend tegen de verwerking van uw gegevens, indien uw gegevens op onrechtmatige wijze verwerkt worden, indien er een wettelijke verplichting toe bestaat. Onder bepaalde voorwaarden kan u ook verzoeken dat de verwerking van uw persoonsgegevens zou worden beperkt. U kunt zich verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketing doelen, profileringsdoelen of doelen die voortvloeien uit de legitieme belangen van MonJuju. Uw persoonsgegevens zullen dan niet langer worden verwerkt behalve wanneer er dwingende wettelijke gronden bestaan om anders te besluiten. In geval u een recht wenst uit te voeren kunt u zich middels een schriftelijk verzoek hiertoe, samen met een identiteitsbewijs bewijs per brief richten tot MonJuju, Steegstraat 10 te 2490 Balen (België) of via e-mail aan info@MonJuju.be. Binnen uiterlijk één maand krijgt u van MonJuju een antwoord. Het staat u tevens vrij een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit (https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/).